Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

ÁPOLÁSI DÍJ

Publikálva: 2014 december 23
4014 alkalommal

Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevékenységet nem tudnak folytatni.

Jelenleg az ápolási díjnak két formája van, az alanyi jogú és a méltányossági ápolási díj. Annak az alanyi jogon ápolási díjra jogosult személynek, akinek a súlyosan fogyatékos hozzátartozója fokozott ápolást igényel, emelt összegű ellátást folyósítanak.

2014. január 1-jétől bevezetésre került a kiemelt ápolási díj, mely a legsúlyosabb egészségi állapotú hozzátartozóikat gondozók számára állapítható meg.

Alanyi jogon ápolási díjra jogosult:

Az a hozzátartozó (a jegyes kivételével), aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló

- súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy

- tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.

A kérelmet a kérelmező (az ápolást végző hozzátartozó) lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál kell előterjeszteni.

Szükséges mellékletek:

 • · Formanyomtatványon benyújtott kérelem,
 • · Az ápolt személy háziorvosa által kitöltött igazolás és szakvélemény,
 • · Keresőtevékenység folytatása esetén a munkáltató igazolása arról, hogy a kérelmező napi hány órában folytat keresőtevékenységet,
 • · Ha a kérelmező egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, az arról szóló hivatalos igazolást, illetve az arra vonatkozó személyes nyilatkozatot.

Összege:

 • · Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a, azaz 29.500,-Ft.
 • · Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a 29.500,-Ft-nak és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete.

Emelt összegű ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki olyan fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személyt gondoz, aki a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

Az emelt összegű ápolási díjat a kérelmező a lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál terjeszthet elő.

 • · Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki más segítsége nélkül önállóan nem képes:

- étkezni, vagy

- tisztálkodni, vagy

- öltözködni, vagy

- illemhelyet használni, vagy

- lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni,

feltéve, hogy ezek közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll.

Szükséges mellékletek:

 • · Formanyomtatványon benyújtott kérelem,
 • · Az ápolt személy háziorvosa által kitöltött igazolás és szakvélemény,
 • · Keresőtevékenység folytatása esetén a munkáltató igazolása arról, hogy a kérelmező napi hány órában folytat keresőtevékenységet,
 • · Ha a kérelmező más rendszeres pénzellátásban részesül, az arról szóló hivatalos igazolás, illetve az arra vonatkozó személyes nyilatkozat.

Összege:

 • · Az emelt összegű ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 150%-a, azaz 44.250,-Ft.
 • · Az emelt összegű ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a 44.250,-Ft-nak &eacute ;s a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete.

Kiemelt ápolási díjra jogosult:

 • · Az a hozzátartozó (jegyes kivételével), aki

- minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy

- olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják

 • · Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a személynek, aki más segítsége nélkül önállóan nem képes

- étkezni, vagy

- tisztálkodni, vagy

- öltözködni, vagy

- illemhelyet használni, vagy

- lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni,

- feltéve, hogy ezek közül legalább kettő feltétel egyidejűleg fennáll.

 

Szükséges mellékletek:

 • · Formanyomtatványon benyújtott kérelem,
 • · Keresőtevékenység folytatása esetén a munkáltató igazolása arról, hogy a kérelmező napi hány órában folytat keresőtevékenységet,
 • · Ha a kérelmező más rendszeres pénzellátásban részesül, akkor az arról szóló hivatalos igazolás, illetve az arra vonatkozó személyes nyilatkozat,
 • · 18 éves kor feletti ápoltak esetén: a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása az ápolt személy egészségi állapotáról (2012. január 1. napját követően kiállított az elfogadható),

Azon 18. életévüket betöltött, ápolt személyek esetében, akik az egészségi állapotukról (egészség-károsodásukról) 2012. január 1. napja előtt kiállított szakvéleménnyel rendelkeznek, a kormányablaknál az alábbi dokumentumokat szükséges kitöltve és aláírva benyújtani az egészségi állapotuk komplex minősítésének elvégzéséhez:

 • · Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához magánszemély részére,
 • · Nyilatkozat a komplex minősítéshez,
  • · Az ápolt személy kezelőorvosa által kitöltött orvosi beutaló az NRSZH szakértői bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás, a fogyatékosság véleményezése vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából.

Összege:

 • · A kiemelt ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a, azaz 53.100,-Ft
 • · A kiemelt ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az 53.100,-Ft-nak és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete.

Méltányossági ápolási díjra jogosult

 • · Az a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi, és aki részére a települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek mellett ápolási díjat állapított meg.
 • · Az önkormányzat a helyi rendeletében az ápolási díj megállapítását jövedelmi feltételhez kötheti.

Szükséges mellékletek:

 • · Formanyomtatványon benyújtott kérelem,
 • · Az ápolt személy háziorvosa által kitöltött igazolás és szakvélemény,
 • · Keresőtevékenység folytatása esetén a munkáltató igazolása arról, hogy a kérelmező napi hány órában folytat keresőtevékenységet,
 • · Ha a kérelmező más rendszeres pénzellátásban részesül, az arról szóló hivatalos igazolás, illetve az arra vonatkozó személyes nyilatkozat,
 • · Nyilatkozat arról, hogy az ápolttal tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződést kötött-e az ápoló,
 • · Jövedelem- és vagyonnyilatkozat az egy háztartásban élőktől.

A legfrissebb információink szerint ez az ellátási forma 2015 évtől átalakításra, megszüntetésre kerül.

Egyéb általános tudnivalók:

A jogosultságot meg kell szüntetni, ha

 • · az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
 • · az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
 • · az ápolt személy meghal,
 • · az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 • · jogosultságot kizáró körülmény következik be.
 • · Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

Ügyintézési határidő minden ellátási formában: 21 nap

Az ápolónak utalt ápolási díjból 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra, mivel számára az ápolással töltött idő szolgálati időnek számít.

Az ápolási díj mellett az ápoló létesíthet munkaviszonyt, de napi 4 óránál többet nem tölthet munkahelyén. Például: 8 órás munkaviszony esetén legalább 4 órának távmunkának kell minősülnie.

KÖZELGŐ ESEMÉNYEINK

Nincs következő esemény ebben a kategóriában

SM MAGAZIN

 

A SM Magazinban hasznos cikkeket olvashat a Sclerosis Multiplexről, informálódhat egyesületünk híreiről, rendezvényeinkről, pályázatainkról.

A SM Magazin korábbi számait ide kattintva megtekintheti!

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS